A családterapeuta képzést (technikai okok miatt) várhatóan 2022. szeptemberében indítjuk.

Intézetünk az EFTA (Európai Családterápiás Kiképző Intézetek Szövetsége) tagja 2002 óta. Megalakulásunk óta családterapeuta képzést tartunk szakemberek számára Pécsett, de az ország más városaiban, valamint a határon túl, Csíkszeredában és Szlovákiában is. Képzésünk a Családterápiás Egyesület (Budapest) által akkreditált, időtartama 2 tanév. Alapfeltétel: felsőfokú diploma.

Felhívjuk képzésünk iránt érdeklődők figyelmét arra, hogy ez a képzés önmagában a családterapeuta cím elnyerésére nem jogosít. A pontos kritériumrendszerről  ( szupervízió, önismeret... stb.) és a vizsgára jelentkezés szabályairól részletes pontos információt találnak a Magyar Családterápiás Egyesület honlapján: www.csaladterapia.hu

 

1. CSALÁDTERÁPIÁS KÉPZÉS

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:

Szeptembertől júniusig, havi egy alkalommal (általában a hónap harmadik szombatján) – alkalmanként 10 órában (9-től 18 óráig). Évente ez 10 alkalom és a két tanéven keresztül ezalatt 200 óra elméleti képzést kapnak a hallgatók.
Díja: 1.600 Ft / óra

Fizetés módja: Egy tanévre előre egy összegben (szeptemberben). A képzésről további felvilágosítást telefonon keresztül szívesen adunk.

Elméleti képzés tematikája

I. tanév tematikája

Szeptember
1. Egyéni és családterápiák összehasonlítása
2. Családterápiák fejlődésének történeti áttekintése. Lényeges iskolák episztemológiai áttekintése

Október
3. A rendszerelmélet és a magatartás kommunikációs elméletének, eredetének Rövid ismertetése (ebből az elméleti forrásból kialakuló iskolák részletes Ismertetésére később kerül sor)

November
4. A személyiségfejlődés elméletei (Freud, Erikson, Mahler, Kohlberg, Stern)

December
5. A párkapcsolat-fejlődés ciklusai
6. A kétgenerációs család fejlődési ciklusai

Január
Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiás gyakorlatban
7. Általános bevezetés, alapvető fogalmak

Február
8. Összehasonlítás más családterápiás iskolákkal

Március
9. Kulcsfontosságú teoretikusok: Fairbirn, Winnicot, Bowlby, Bion.

Április
10. Családterápia és párterápia tárgykapcsolati elméletre építve Scharff és Scharff, J. Siegel
11. A tárgykapcsolatra épített családterápia klinikai gyakorlata

Május
12. Böszörményi-Nagy kontextuális családterápia: Episzetmológia, teória, klinikai alkalmazása

Június
13. Egyéb pszichodinamikus orientációból fejlődött pár és családterápiák: Bowen Whitaker, Byng-Hall,. V: Satir
14. Narratív és posztmodern irányzatok

CSALÁDTERÁPIÁS AJÁNLOTT IRODALOM

(magyar nyelvű)

Andersen Tom (1994) A visszajelző csoport: Párbeszéd a párbeszédről. Családterápiás olvasókönyv IV. Animula, Budapest.

Bagdy Emőke és munkatársai: A Közös Rorschach Vizsgálat, Animula.

Dr Bakó Tihamér (2004): Titkok nélkül – lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról, Psycho  Art, Budapest.

Berg Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás olvasókönyv V. Animula, Budapest.

Bíró Sándor, Komlósi Piroska (1989): Családterápiás olvasókönyv I. Mérei Ferenc Mentálhygienes Szolgálat, Budapest.

Bognár Gábor, Telkes József (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Böszörményi – Nagy Iván: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa. Coincidencia Kft. 2001.

Chapman, Gary (2004): Családi összhangzattan (A családi harmónia öt jellemzője), Harmat, Budapest

Chapman, Gary (2003): Egymásra hangolva (Az öt szeretet-nyelv a házasságban), Harmat, Budapest

Chapman, Gary (2004): Gyerekekre hangolva (A gyerekek öt szeretetnyelve), Harmat, Budapest

Fórián Szabó (1999): Nehezen kezelhető párok, Pszichoterápia VIII.

Freeman,Dorothy (1994): Házassági krízisek. Animula, Budapest.

Füredi János (1989): Családterápiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gorell Barnes, Gill (1991): Családterápia és gondozás. Családterápiás olvasókönyv V. Animula, Budapest

Hendrix Harville Dr: Pár-bajok és békés megoldások, PARK Könyvkiadó, Budapest

Hamilton N. G. (1996): Tárgykapcsolatelmélet a gyakorlatban. Animula, Budapest.

George Evan, Ivenson Chris és Rather Harvey (1995.): Megoldásközpontú terápia: a de Shazer modell. Családterápiás olvasókönyv VI. Animula, Budapest.

Hargens Jürgen (1994): Néhány megjegyzés a rendszerszemléletű paradigmához. Pszichoterápia III. 147-154.

Jenkins Hugh (1994): Családterápia – a gondolkodás és gyakorlat fejlődése. Néhány gondolat. Pszichoterápia II. 139-146.

Jenkins Hugh, Asen Karl (1993): Családterápia a család nélkül: egy rendszerszemléletű gyakorlat vázlata. Pszichoterápia II.143-149.

Kast Verena: A gyász (egy lelki folyamat stádiumai és esélyei) Park Könyvkiadó, Budapest.

Kelemen Gábor (1996): A családterápia kezdeti fázisa. Pszichoterápia V. 153-162.

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, Pszichoterápia. Pannónia könyvek.

Koltai Mária, Kelemen Gábor, Magasi Ilona (1995): Az élők bűntudata – a gyász és az identitás összekapcsolódása a családban. Pszichoterápia IV.33-38.

Onnis Luigi (1993): A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás olvasókönyv III. Animula, Budapest.

Minuchin P., Colapinto J., Minuchin S.(2002) Krízisről krízisre (a szegény családok segítése), Animula, Budapest

Napier A. Y. (1990.): A törékeny kapcsolat, Animula, Budapest.

Orosz Ágnes Dr: )1995): Párterápiás esetismertetés. Pszichoterápia IV. 363.o.

Rátay Csaba (1987): Újabb törekvések az anorexia nervosa pszichoterápiás kezelésében. Psychiatria Hungarica I. 201-208.

Rátay Csaba (1998): Huszonöt éves a milánói iskola. Pszichoterápia VII.125-132.

Satir,Virginia (1999): A család együttélésének művészete. Coincidencia, Budapest.

Segal, H. (1997): Bevezetés Melanie Klein munkásságába. Animula, Budapest

Seltzer, Wencke (1994): Mi a család? Univerzális Mítoszok és terápiás vonatkozásaik. Család, gyermek, ifjúság III. évf. 3-4. szám 16-22.

Sherman Robert, Fredman Norman (1989): Strukturális technikák a pár- és családterápiában, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.

Siegel, Judith: A bizalom helyreállítása (Tárgykapcsolati párterápia), Családterápiás Olvasókönyv XI.

Székely Ilona CSJ (1995): Én-Te-Mi, Megújulás Családterápiás Intézet, Pécs.

Székely Ilona CSJ (2003): Tárgykapcsolatelmélet családterápiában, Családterápiás Olvasókönyv X., Animula, Budapest

Telkes József (1984): A családterápia irányzatai.Magyar Pszichológiai Szemle 41, 21-36 és 93-107.

Tóth Miklós (1989): Házasságterápia. Gondolat, Budapest.

Watzlawick Paul, Weakland John és Fish Richard (1990): Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat, Budapest.

Winnicot D. W (1999): Játszás és valóság, Animula, Budapest.

Winnicot D. W. (2004): A kapcsolatban bontakozó lélek,UMK

E. Erikson, R. Fairbairn, Kézdi Balázs írásai közül kiadott anyag

2. CSOPORTOS SZUPERVÍZIÓ:

A családterapeuta cím elnyeréséhez szükséges csoportos szupervízió lehetőségét Intézetünk biztosítja ( a szükséges létszám megléte esetén).
Díja a képzés keretében 1.600 Ft / óra, egyébként 1800 Ft/óra.